W EDBYA dążymy do osiągnięcia doskonałości w tworzeniu projektów rozwojowych dla globalnego przemysłu rolno-spożywczego.

 

 Jesteśmy firmą meksykańską założoną w stanie Jalisco, zainteresowaną tworzeniem merytorycznej części w przemyśle spożywczym Meksyku, skupiając nasze potencjały do wkroczenia na rynek międzynarodowy przemysłu rolno-spożywczego.

 

 

 Cel Uczestnictwo w rozwoju meksykańskich pól, używając najlepszych metod i technologii dostępnych na świecie.  Strategia Praca w luźnej kooperacji z naszymi klientami, współpracownikami i inwestorami, w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów i jakości produktów, tym samym, przyczynić się do sukcesu w zakresie marketingu produktów rolnych, wzmacniając pozycję jakości meksykańskich produktów na rynku światowym.
DO KOGO GO DOSTOSOWUJEMY? W EDBYA rozwinęliśmy obszary rozwoju, rozmnażania, operacji, administracji i komercjalizacji, które pokrywają praktycznie wszystkie procesy na polu rolno—pożywczym, specjalizując się w gatunkach roślin znajdujących się na rynku rozwijającym się i wyższego zapotrzebowania w skali światowej.
Cultiva

Firma ta specjalizuję się w naturalnym procesie rozmnażania roślin z patentem, lub wolnych od procedury in-vitro, spełniając nawet najbardziej wymagające założenia i wymogi naszych klientów.

 Posiadamy infrastrukturę zdolną do produkcji nawet do 3 000 000 roślin rocznie,

z możliwością wzrostu, w zależności od wymagań rynkowych.

 Nasze laboratorium znajduje się w gminie Queseria w stanie Colima.

Laboratorium to specjalizuje się w :

Nabywanie Materiału Genetycznego Nasze laboratorium rozmnażania posiada umowy z uniwersytetami oraz firmami badawczymi, oraz tworzącymi genetykę chroniącą produkcję roślin występujących w różnych częściach świata, dbając o ochronę i przestrzeganie prawa i wymogów obowiązujących dane rośliny. Rozwój Genetyki Aktualnie nasze laboratorium wykonuje procesy badawcze odnośnie rozwoju nowych gatunków, które spełniają najwyższe standardy jakościowe oraz adaptacji do warunków klimatycznych rożnych regionów Meksyku oraz preferencji konsumentów. Komercjalizacja Roślin Wychodowanych In-vitro W gatunkach, do których posiadamy licencję do rozmnażania, możemy negocjować i sprzedawać bezpośrednio z nabywcą, dzięki czemu, znacznie obniżamy koszty i czas dostawy.
Produkcji In-vitro Aby uzyskać optymalną genetykę rośliny zaczynamy od laboratoryjnego krzyżowania różnych odmian gatunku, wybierając spośród nich kawałki kodów genetycznych zapewniające najlepsze przystosowanie rośliny, pod względem czynników takich jak: pogoda, jakość owoca i odporność na choroby. Rozmnażanie rośliny ze specjalnie wyselekcjonowanym kodem genetycznym (opatentowanym lub nie) prowadzimy w naszych zakładach metodą in-vitro, z zachowaniem najwyższych standardów jakości, bezpieczeństwa i higieny, jednocześnie gwarantując produkcję naturalnych owoców, które spełniają wymogi rynku międzynarodowego. Doradztwo Techniczne Posiadamy zespół wyspecjalizowanych genetyków z rozległą wiedzą, potrafiących profesjonalnie doradzić oraz podzielić się informacjami z naszymi klientami odnośnie gatunków, które najlepiej przystosują się do warunków klimatycznych oraz tworzenia miejsca upraw.
Agrocapital
Firma zajmująca się kapitalizacją projektów w zakresie technicznym, zestawieniem projektów do wyszukiwania nowych inwestorów, którzy pozwolą nam rosnąć i rozwijać się naukowo. W tej spółce staramy się wykorzystać zasoby pochodzące od niezależnych inwestorów, grup inwestycyjnych, oraz te zasoby, które są dostarczane przez bankowość rozwojową, do dyspozycji meksykańskiego pola. Dana okazja inwestycyjna dedykowana jest trzem typom inwestorów:

1.- Producentom, którzy chcą przekonwertować lub przenieść swoje

produktywne projekty  do inwestycji na rynku rolnym wysokiej

wartości.

 

 

2.- Inwestorom, którzy chcą wejść na rynek agrobiznesu.

 

 

3.- Grupom inwestorów lub funduszom inwestycyjnym, którzy chcą

otrzymać zyski w wysoko rozwiniętej branży.

Nasza Strategia
Posiadamy rolniczy fundusz inwestycyjny o nazwie Feideicomiso AgroCapital Mexico, który zapewnia nam: • inwestycje w najbardziej dochodowe towary, • oczekiwany zwrot pomiędzy 18% a 25%, w zależności od pozycji dolara amerykańskiego, • zastosowanie odpowiednich narzędzi zmniejszających ryzyko, • składki i aktywa w dolarach amerykańskich.  Dlaczego Inwestować W Agrocapital Mexico? • Zmniejszenie ryzyka: różne obszary upraw / różne uprawy / różne rodzaje i terminy zasiewu tej samej uprawy . • Gwarancje inwestycji: każda inwestycja wspierana jest przez konkretne produkty o dużym popycie krajowym i międzynarodowym. • Kopia zapasowa: jesteśmy grupą interdyscyplinarną, specjalizującą się na wszystkich etapach rozmnażania, projektowania i rozwoju upraw, oraz ich eksploatacji ze światowej klasy marketerami. Projekty Wspólnego Ryzyka (Ci Producenci, Którzy Chcąwejść W Na Rynek Rolny O Wysokiej Wartości) Szukamy współpracy z inwestorami, którzy chcą posiadać własne gospodarstwo rolne, udzielając im wsparcia technicznego, rozwijając dla nich projekty, dbając o opiekę i produkcję oraz komercjalizację produktów, gwarantując, że będą mogli oni inwestować i uczyć się jak wejść do świata rolno-przemysłowego Meksyku, minimalizując ryzyko. Pula Inwestycji (Grupy Inwestorów Lub Fundusze Inwestycyjne, Które Chcą Uzyskać Dochody Wysokorozwiniętej Branży) Dla tych inwestorów, którzy nie chcą w pełni angażować się w proces produkcji i komercjalizacji produktów rolnych. W takiej sytuacji, ma to na celu zagwarantowanie minimalnych zysków, bardziej atrakcyjnych niż te, które oferuje tradycyjny rynek w Meksyku.
FEDEICOMISO AgroCapital Mexico Wprowadzamy do dyspozycji rynku kapitałowego narzędzie inwestycyjne, które pozwala na dostęp do działalności rolniczej, poprzez inwestycję w realną gospodarkę. Zaufanie przerodzi się w produkcję owoców jagodowych na polach dzierżawionych w różnych regionach kraju. Wkład i odzyskiwanie funduszy rozlicza się w dolarach amerykańskich. Nasza struktura finansowa pozwala nam, na realizowanie transakcji, zarówno w Meksyku, jak i w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy aktywa są dolaryzowane. AGROCAPITAL (operator globalny) doradza inwestorom udział w Feideicomiso AgroCapital Mexico, zaufanie z bezpośrednim ukierunkowaniem inwestycji na produkcję rolną o wysokiej wartości na rynku światowym. Fundamenty I Strategia Inwestycji Zapotrzebowanie na towary pochodzenia rolniczego utrzymuje się i wyraźnie rośnie na całym świecie. Jednocześnie, istnieją strukturalne ograniczenia w rozszerzeniu oferty. Meksyk ma fundamentalną rolę w tym nowym scenariuszu, wymagając zmian zarządzania i dużych inwestycji. Wzrost oferty można zaobserwować przede wszystkim w krajach Ameryki łacińskiej, Stanach Zjednoczonych i krajów członkowskich Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że inwestycje w zaopatrzenie w żywność wygenerują zwroty atrakcyjne dla inwestorów. Fundusz będzie inwestował w produkcję towaru (owoców jagodowych) na polach dzierżawionych w różnych regionach Meksyku. Zarządzanie techniczne odbywa się poprzez strategiczne partnerstwo z Sustenta, która będzie nadzorowana przez Operatora Globalnego. Sustenta będzie powiązana z Funduszem, nie tylko poprzez porady, dotyczące zarządzania agronomicznego, ale będzie również partnerem w zasiewach oraz wzniesieniu części kapitału obrotowego. W każdym okresie produkcji reklamować się będzie na rynku lokalnym i międzynarodowym, u kupujących w pierwszej linii. Produkt zostanie ponownie zainwestowany w nowy okres produkcyjny lub udostępniony inwestorowi w przypadku chęci podjęcia zysków. W tym wypadku Fundusz zapewni roczną płatność finansową z interesującym zyskiem i atrakcyjnym profilem ryzyka/korzyści. Zmienność cen towarów łagodzona jest poprzez różne strategie headingowe i sprzedaż na rynku przyszłościowym, ryzyko klimatyczne zarządzane poprzez dywersyfikację regionalną i specjalnie dopasowane reasekruacje i zabezpieczenia. Pojazd strukturalny dostarcza wspaniałą okazję dla tych inwestorów, którzy chcą uczestniczyć w pozytywnym trendzie na rynku dostawców artykułów rolno-spożywczych, z solidnymi podstawami pod względem przejrzystości i bezpieczeństwa prawnego na narzędzia.
Programy Wsparcia Pól Rolnych W ramach tego programu, naszym celem jest czerpanie korzyści z programów rządowych, wspierającym tę dziedzinę, dzięki czemu nasi klienci będą mogli optymalnie wykorzystać swoje inwestycje, generować źródła pracy i przyczyniać się do rozwoju produkcji zaawansowanych technologii w Meksyku.
Sustenta

Sustenta jest motorem naszej organizacji, jest firmą zajmującą się konstrukcją i operacjami pól rolnych, uprzemysłowiając je do wysokiej produkcji. W firmie tej zajmujemy się szukaniem nowych miejsc produkcji, analizą ich rentowności, budową i eksploatacją makrotunelów lub szklarni oraz ogólną administracją produkcji owoców.

 

Rozwój Projektów Posiadamy grupę ekspertów w analizie rentowności i generowania produktywnych projektów dla tej dziedziny. Eksperci ci są odpowiedzialni za gwarancję najlepszej alternatywy dla uprawy, definiując rodzaj rośliny, odmianę, która najlepiej się zaadaptuje w danym klimacie i do orografii ziemi, biorąc pod uwagę projekt, logistykę produkcji i zapewnienie chłodni, w których transportowane będą owoce uzyskane z tego pola. Konstrukcja Posiadamy wyspecjalizowaną ekipę, maszyny przygotowujące platformy upraw, sprzęt do nawadniania i wstrzykiwania składników odżywczych, budowa makrotunelów lub szklarni i rozmieszczanie roślin, w zależności od uprawy (może być w doniczkach lub w ziemi).
Działanie Pól Wyspecjalizowana praca pól, to taka, która gwarantuje plony. Nasi inżynierowie posiadają przygotowanie i doświadczenie, aby opieka była optymalna: zastrzyki składników odżywczych, stała obserwacja by zminimalizować ryzyko związane z plagami oraz anomaliami pogodowymi, przycinanie i zbiórka owoców, ze szczególną uwagą dla optymalnych wyników. Naszym celem jest rozwój lokalnego personelu, który pozwala zmniejszyć koszty związane z transferem i pobytem, z dobrze płatnymi miejscami pracy, ochroną narodową, której wymagają nasze przepisy, minimalizując rotację, która generuje dodatkowe koszta i wprawia w niepewność naszych klientów.

Logistyka i komercjalizacja to najbardziej delikatne ogniwo w łańcuchu produkcyjnym.

W EDBYA AgroTrade (Meksykańska inicjatywa rolno-przemysłowa) zajmujemy się gwarancją najlepszych cen produktów, wynikających z pracy naszej firmy. Jesteśmy również odpowiedzialni za rozwój rynków ora z obsługę logistyczną z chłodni do ostatecznego dystrybutora w kraju, w którym się znajduje.

Projekty Rynku Lokalnego Chociaż nasza uwaga skierowana jest na wyniki o wysokiej wartości w krajach o dużych dochodach, nasz rynek też jest ważny. EDBYA AgroTrade zajmuje się ulokowaniem produktów na rynku lokalnym, tworzeniem strategicznych sojuszy z dużymi dystrybutorami żywności, rozwój projektów o wartości dodanej (dżemy, dostawy dla przemysłu spożywczego itp.) gwarantując tym samym, że każdy produkt znajdzie odpowiedni rynek, równocześnie dbając o optymalizację kosztów logistyki i przechowywania.

Projekty Międzynarodowe

 

Dziś możliwość wprowadzenia produktu na każdy rynek jest realna. Infrastruktura transportu narodowego jest na poziomie najlepszych na świecie. Mówiąc o transporcie lądowym, morskim i powietrznym, posiadamy wymagane środki, pozwalające na dostarczenie produktów na każdy rynek. W EDBYA  AgroTrade zajmujemy się otwieraniem nowych rynków, wykorzystując możliwość upraw rolnych o każdej porze roku, co w krajach europejskich, azjatyckich i Ameryki północnej nie jest możliwe, ze względu na warunki pogodowe, przez co okres upraw jest znacznie krótszy, a rynki wymagają stałej dostawy jakościowych produktów. Jesteśmy odpowiedzialni za ciągłe badanie wymagań naszych produktów na różnych rynkach, gwarantując logistykę dostawy, co pozwala nam uzyskać najwyższe plony.

 

Alternatura

W tej firmie skupiamy się na rozwoju miejskich gatunków endermicznych, badaniach i rozwoju gatunków drzew dla miast, które potrafią zaadaptować się do warunków miejskich i przyczyniają się do redukcji zanieczyszczeń. Jesteśmy przekonani, że korzyści środowiskowe uzyskuje się dzięki konkretnym działaniom, które zmniejszają zanieczyszczenie, mierząc je jedynie monitorowaniem, poprawiając estetykę, jednocześnie redukując koszty utrzymania.